Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.duckatti.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Duckatti. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Voorwaarden voor onze Eendjes

Onze eendjes mogen tussen 09:00u 10:30u worden opgehaald. U geeft het gewenste tijdstip aan in het boekingsformulier. Wij zien de eendjes graag tussen 16:30u en 17:00u terug. Toch nog andere wensen? Maak het ons dan van tevoren kenbaar.

Alvorens met een eendje op pad te gaan krijgt u van ons uitleg over de auto. Bij het ophalen van de eend wordt er gevraagd naar een borg, dit kan in de vorm van uw auto bij ons achterlaten of een contante borg van € 500,-. De eend heeft bij aflevering een volle tank en dient ook zo weer ingeleverd te worden. Onze eenden worden getankt met Euro 98 benzine. Indien bij inleveren de huurder in gebreke is gebleven worden er € 25,- handelingskosten en bijkomende benzinekosten in rekening gebracht. Dit bedrag kan zo nodig ook verrekend worden met de borg.

Eigen risico is altijd € 500,- en kan niet afgekocht worden. In het geval van schade dient dit bedrag bij inlevering van de eend betaald te worden. Verrekening zal achteraf plaatsvinden aan de hand van rekeningen voor herstel. Indien teveel is betaald zal het resterende bedrag gerestitueerd worden.
Duckatti is in geen geval en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor ongevallen, lichamelijk letsel en/of schade voor zover de door Duckatti gesloten verzekering in deze gevallen geen dekking verleent. Bovenstaande geldt voor het gebruik van onze eendjes voor zowel huurder dan wel richting derden.

Huisdieren zijn niet toegestaan in onze eendjes.

Bij annulering van de (mondelinge) huurovereenkomst binnen 72 uur voor de afgesproken huurdatum zal de reservering volledig in rekening gebracht worden. Omboeken is dan niet meer mogelijk. In andere gevallen zal bij gegronde redenen in overleg een nieuwe datum afgesproken worden.

De minimale leeftijd van de bestuurder is 24 jaar en deze dient tevens aantoonbaar minimaal 4 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er mogen maximaal 4 personen* per eend vervoerd worden.
* Bestaat uw gezin uit 3 kinderen dan zijn er wellicht mogelijkheden, afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen. Wij nodigen u uit om even te bellen voor de mogelijkheden.

Voor arrangementen gelden afwijkende prijzen.

Specifieke wensen zijn bespreekbaar. Neem voor vragen contact met ons op.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duckatti is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Duckatti.

 

Producten en services

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Duckatti te mogen claimen of te veronderstellen.
Duckatti streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.duckatti.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Duckatti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.duckatti.nl op deze pagina.

×